Szukaj
Close this search box.

MYKOTOKSYNY

ZBOŻA

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje mykotoksyny jako toksyczne związki naturalnie wytwarzane przez niektóre rodzaje pleśni (grzybów). Pleśnie mogące wytwarzać mykotoksyny rosną na różnych produktach spożywczych, takich jak zboża, suszone owoce, orzechy i przyprawy. Mykotoksyny mogą szkodzić zarówno ludziom, jak i zwierzętom, dlatego istotne jest wykrywanie i monitorowanie mykotoksyn w zbożach.

W celu wykrywania mykotoksyn w zbożach dostępne są różne metody, takie jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia gazowa (GC), test immunoenzymatyczny (ELISA) oraz szybkie testy paskowe. Testy ELISA i testy paskowe to dwie powszechnie stosowane metody szybkiej diagnostyki do wykrywania mykotoksyn. Techniki te umożliwiają szybkie i dokładne wykrywanie mykotoksyn, co pozwala szybko ocenić poziom ryzyka związanego z ich obecnością i podjąć odpowiednie działania w celu zminimalizowania ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Nasza firma oferuje zarówno zestawy do testów ELISA Bio-Shield, jak i technologię szybkich testów paskowych Symmetric. Oba rozwiązania zostały zaprojektowane i są produkowane w Europie, z najbardziej rygorystycznymi na świecie limitami dla pozostałości mykotoksyn. Nasi naukowcy zaprojektowali i opracowali testy ELISA Bio-Shield tak, aby używać jednego WSPÓLNEGO BUFORA EKSTRAKCJI dla wszystkich mykotoksyn w jednym produkcie. Wspólny proces ekstrakcji minimalizuje błędy użytkowników końcowych i jednocześnie skraca całkowity czas analizy.

Szybkie testy ProGnosis Biotech technologii Symmetric są niezwykle stabilne, dokładne i precyzyjne, dostarczając niezawodne wyniki w zaledwie 3 minuty, z wyjątkową czułością i swoistością. Dzięki stosowaniu zestawów ELISA Bio-Shield i testów Symmetric na mykotoksyny możliwe jest zidentyfikowanie i kontrolowanie obecności mikotoksyn w zbożach, gwarantując, że spełniają one standardy regulacyjne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

ELISA | SZYBKIE TESTY ________

AFLATOKSYNA B1

Aflatoksyna B1 to toksyczny metabolit, który budzi poważne obawy w przemyśle spożywczym i paszowym. Jest wytwarzany głównie przez grzyby Aspergillus flavus, A. parasiticus i A. nomius. Może wywoływać efekty immunosupresyjne, mutagenne, teratogenne i kancerogenne. Może zanieczyszczać różne uprawy, w tym zboża, orzechy, nasiona oleiste oraz inne surowce związane z żywnością ludzką i paszami dla zwierząt.

Zwierzęta są narażone na działanie aflatoksyny B1 poprzez spożywanie pasz zanieczyszczonych szczepami grzybów produkujących aflatoksyny. Zanieczyszczenie tychże pasz może pojawiać się podczas wzrostu zboż, z których się składają, ich zbioru lub przechowywania. Objawy toksyczności u zwierząt obejmują przewlekłe choroby, zakłócenia rozrodcze, tłumienie odporności, obniżoną produkcję mleka i jaj, a w niektórych przypadkach nawet śmierć.

Wykrywanie aflatoksyny B1 jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa produktów spożywczych i ochrony ludzi oraz zwierząt przed potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi.

ELISA to powszechnie stosowana metoda wykrywania aflatoksyny B1 w produktach spożywczych. Metoda ta polega na wiązaniu aflatoksyny B1 za pomocą specyficznego przeciwciała, które następnie jest wykrywane za pomocą reakcji kolorymetrycznej. ProGnosis Biotech oferuje pięć różnych produktów ELISA w zależności od potrzeb użytkownika końcowego: Bio-Shield B1 5, Bio-Shield B1 1-standard, Bio-Shield B1 Optimum Performance (OP), Bio-Shield B1 Extra Sensitive (ES) i Bio-Shield B1 Baby Food. Jedną z większych zalet stosowania tych metod jest ich zdolność do wykrywania niskich poziomów aflatoksyny B1.

Oferujemy również testy paskowe Symmetric B1 Green, które wykorzystują ekologiczny bufor do ekstrakcji próbek, dostarczając wyniki ilościowe w ciągu zaledwie 3 minut. Dla bardziej rygorystycznego limitu detekcji aflatoksyny B1 opracowaliśmy Symmetric B1 ES, który wykorzystuje ekstrakcję metanolową i dostarcza wyniki ilościowe w ciągu 10 minut.

ELISA | SZYBKIE TESTY ________

AFLATOKSYNA CAŁKOWITA

Aflatoksyna całkowita to termin odnoszący się do łącznej obecności aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 w produktach spożywczych. Odnosi się do sumy toksycznych metabolitów, które budzą poważne obawy w przemyśle spożywczym i paszowym. Wytwarzane są głównie przez grzyby Aspergillus flavus, A. parasiticus i A. nomius. Powodują efekty immunosupresyjne, mutagenne, teratogenne i kancerogenne.

Aflatoksyny mogą występować w zbożach, płatkach, orzechach i innych produktach związanych z żywnością ludzką lub paszą dla zwierząt, chociaż toksyczność i rozpowszechnienie różnią się w zależności od konkretnego metabolitu z grupy. Określając łączne stężenie aflatoksyn (B1, B2, G1 i G2) w produktach spożywczych i paszowych, można ocenić poziom ryzyka związanego z obecnością aflatoksyn i podjąć odpowiednie kroki mające na celu zminimalizowanie ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt.

W zależności od potrzeb naszych klientów opracowaliśmy cztery różne zestawy ELISA: Bio-Shield TOTAL 5, który jest również zatwierdzony przez USDA, Bio-Shield TOTAL 1-standard, Bio-Shield TOTAL Optimum Performance (OP) i Bio-Shield TOTAL Extra Sensitive (ES). Symmetric TOTAL Green to z kolei testy paskowe, które używają ekologicznego buforu ekstrakcyjnego próbek, dostarczając wyników ilościowych w zaledwie 3 minuty. Dla niższej granicy wykrywania całkowitej aflatoksyny, ProGnosis Biotech opracował Symmetric TOTAL ES, który używa ekstrakcji metanolowej i dostarcza wyników ilościowych w ciągu 10 minut.

ELISA | SZYBKIE TESTY ________

DEOKSYNIWALENOL

Deoksyniwalenol (DON) to rodzaj mykotoksyny produkowanej przez kilka gatunków grzybów, między innymi przez Fusarium graminearum i Fusarium culmorum. Zboża, takie jak jęczmień, pszenica, owies, kukurydza i proso, często ulegają ich zakażeniu. Deoksyniwalenol, wraz z 3-acetylo- i 15-acetylo-DON, stanowi wysoce toksyczną cząsteczkę i uważa się, że odgrywa kluczową rolę w problemach immunologicznych i problemach układu nerwowego.

Deoksyniwalenol to toksyczna substancja, która może powodować różne problemy zdrowotne u ludzi i zwierząt, gdy spożywana jest w dużych ilościach. U ludzi narażenie na wysokie stężenia deoksyniwalenolu może powodować objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak wymioty i biegunka, a także poważniejsze problemy zdrowotne, takie jak tłumienie układu odpornościowego i anemia. U zwierząt gospodarskich spożycie deoksyniwalenolu może prowadzić do obniżonego wzrostu i zmniejszonej wydajności pokarmowej.

W zależności od docelowej granicy wykrywalności (LOD) i potrzeb rynkowych, ProGnosis Biotech oferuje cztery różne zestawy ELISA do badania deoksyniwalenolu: Bio-Shield Deoxynivalenol (DON) 5, Bio-Shied Deoxynivalenol (DON) 1-standard, Bio-Shield Deoxynivalenol (DON) oraz Bio-Shield Deoxynivalenol (DON) metanol, a także test paskowy Symmetric Green (DON).

Ze względu na ich cytotoksyczność, te toksyny zawsze będą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Większość kontrolujących agencji rządowych na całym świecie ma przepisy dotyczące dopuszczalnej ilości DON w żywności dla ludzi i zwierząt. Dokładne i szybkie określenie obecności deoksyniwalenolu (DON) w żywności i paszach jest w związku z tym niezwykle ważne.

ELISA | SZYBKIE TESTY ________

ZEARALENON

Zearalenon (ZON) jest członkiem mykotoksyn trichotecenowych produkowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium (F. graminearum). Zboża, takie jak jęczmień, pszenica, owies, kukurydza, ryż i proso, często są zarażane przez ten grzyb. Zearalenon to toksyczna substancja, która może powodować szereg problemów zdrowotnych zarówno u ludzi, jak i zwierząt. U ludzi spożycie dużych ilości zearalenonu może powodować różne objawy, takie jak problemy żołądkowo-jelitowe, bóle głowy i wysypki skórne. U zwierząt ekspozycja na zearalenon może prowadzić do zmniejszonej efektywności paszowej, spowolnienia wzrostu i problemów rozrodczych. Istnieją dowody, że zearalenon (ZON) i jego metabolity wykazują aktywność estrogenową u świń, bydła i owiec. Ponadto zearalenon (ZON) wykazał również działanie hepatotoksyczne, hematotoksyczne, immunotoksyczne i genotoksyczne. Aby zminimalizować ryzyko związane z zearalenonem, ważne jest wykrywanie jego obecności w produktach spożywczych i paszowych. Większość kontrolujących agencji rządowych na całym świecie ma przepisy dotyczące dopuszczalnej zawartości zearalenonu (ZON) w żywności dla ludzi i zwierząt. Dokładne i szybkie określenie obecności zearalenonu (ZON) w produktach ma kluczowe znaczenie. W zależności od potrzeb rynku, firma ProGnosis Biotech opracowała trzy różne zestawy ELISA do badania zearalenonu: Bio-Shield Zearalenone (ZON) 5, Bio-Shied Zearalenone (ZON) 1-standard oraz Bio-Shield Zearalenone (ZON). Oferujemy również test paskowy Symmetric Green (ZON) wykorzystujący ekologiczny bufor ekstrakcji próbek, który może dostarczyć wyników ilościowych w zaledwie 3 minuty.

ELISA | SZYBKIE TESTY ________

OCHRATOKSYNY

Ochratoksyny to grupa mykotoksyn wytwarzanych przez niektóre gatunki Aspergillus (głównie A. ochraceus, ale także przez 33% przemysłowych szczepów A. niger) oraz niektóre gatunki Penicillium, zwłaszcza P. verrucosum i P. carbonarius. Związki te występują powszechnie w różnych produktach spożywczych i paszowych, takich jak ziarna zbóż, wino, kawa, kakao i suszone owoce.

Ochratoksyna to silna nefrotoksyna, która powoduje zarówno ostre, jak i przewlekłe uszkodzenia nerek we wszystkich badanych gatunkach ssaków. Jest również genotoksyczna (uszkadza DNA) i teratogenna (uszkadza płód) i uważa się, że jest prawdopodobnym kancerogenem, powodując raka nerek i inne nowotwory u wielu gatunków zwierząt. U zwierząt ekspozycja na ochratoksynę może prowadzić do zmniejszenia wzrostu i problemów reprodukcyjnych.

Ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z ochratoksyną, większość rządowych agencji kontrolujących na całym świecie ma przepisy dotyczące dopuszczalnej ilości ochratoksyny w żywności dla ludzi i zwierząt. Dokładne i szybkie określenie obecności ochratoksyny w produktach ma kluczowe znaczenie.

W celu zaspokojenia potrzeb rynkowych związanych z ochratoksyną, ProGnosis Biotech opracował trzy różne zestawy ELISA do oznaczania ochratoksyny: Bio-Shield Ochratoxin 5, Bio-Shied Ochratoxin 1-standard i Bio-Shield Ochratoxin. Dodatkowo oferujemy dwa różne testy paskowe: Symmetric Ochratoxin Green oraz Symmetric Ochratoxin Wine.

ELISA | SZYBKIE TESTY ________

FUMONIZYNY

Fumonizyny są grupą mykotoksyn trichotecenowych wytwarzanych przez grzyby z rodzaju Fusarium moniliforme (F. verticillioides), F. proliferatum oraz kilka innych gatunków Fusarium. Związki te występują powszechnie w kukurydzy i produktach kukurydzianych, takich jak mąka kukurydziana i chipsy kukurydziane, a także w innych uprawach, takich jak sorgo i ryż. Zboża są często zakażane tymi grzybami na polu lub podczas przechowywania. Wyizolowano i scharakteryzowano ponad dziesięć rodzajów fumonizyn. Spośród nich fumonizyna B1 (Fumonizyna B1), B2 (Fumonizyna B2) i B3 (Fumonizyna B3) są głównymi wytwarzanymi fumonizynami. Fumonizyny są hepatotoksyczne i nefrotoksyczne we wszystkich badanych gatunkach zwierząt.

Narażenie na fumonizyny może powodować różne negatywne skutki zdrowotne u ludzi i zwierząt. Najwcześniejszą zmianą histologiczną obserwowaną w wątrobie lub nerkach zwierząt poddanych działaniu fumonizyny jest zwiększona apoptoza, po której następuje odbudowa proliferacji komórkowej. Mimo że ostra toksyczność fumonizyny jest niska, jest ona znaną przyczyną dwóch chorób występujących u zwierząt domowych o szybkim początku: leukoencefalomalacji koni i zespołu obrzęku płuc świń. Oba schorzenia wiążą się z zaburzeniami metabolizmu sfingolipidów i dysfunkcją układu krążenia. U ludzi, ekspozycja na wysokie stężenia fumonizyny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niektórych rodzajów nowotworów, takich jak nowotwór przełyku.

Ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z fumonizyną, istotne jest wykrywanie jej obecności w produktach spożywczych i paszach. Rządowe agencje kontrolujące na całym świecie mają przepisy dotyczące dopuszczalnej ilości fumonizyny B1 i B2 w żywności dla ludzi i zwierząt. Dokładne i szybkie określenie obecności fumonizyn w produktach ma kluczowe znaczenie.

ProGnosis Biotech opracowało trzy różne zestawy ELISA do fumonizyn: Bio-Shield Fumonisin 5, Bio-Shied Fumonisin 1-standard i Bio-Shield Fumonisin. Dodatkowo oferujemy test paskowy Symmetric Fumonisin Green, który wykorzystuje przyjazny dla środowiska bufor do ekstrakcji próbki i może dostarczyć wyniki ilościowe w zaledwie 3 minuty.

ELISA | SZYBKIE TESTY ________

TOKSYNY T-2 i HT-2

Toksyny T-2 i HT-2 należą do grupy trichotecenów. Ta grupa mykotoksyn jest głównie produkowana przez grzyby z rodzaju Fusarium, które są toksyczne dla ludzi i zwierząt. Surowce rolnicze są często zakażane przez te grzyby. Powszechnie występują w uprawach zbóż takich jak pszenica, jęczmień i kukurydza, a także w produktach pochodnych, takich jak mąka, pasze i nasiona. Często są one powiązane z zaburzeniami cytotoksycznymi i immunosupresyjnymi u zwierząt gospodarskich oraz sporadycznie z syndromami patogenetycznymi u ludzi. Narażenie na toksyny T-2 i HT-2 może powodować szereg negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt, takich jak immunotoksyczność, mutagenność i kancerogenność. U zwierząt wystawienie na te toksyny może prowadzić do zmniejszenia wzrostu i zaburzeń funkcji rozrodczych. Zarówno u ludzi, jak i zwierząt toksyny T-2/HT-2 mogą powodować aleukię toksyczną pokarmową. Ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z toksynami T-2 i HT-2 ważne jest wykrywanie ich obecności w żywności i paszach. Większość kontrolujących agencji rządowych na całym świecie ma przepisy dotyczące dopuszczalnej ilości T-2/HT-2 w żywności dla ludzi i zwierząt. ProGnosis Biotech opracował trzy różne zestawy ELISA T-2/HT-2: Bio-Shield T-2/HT-2 5, Bio-Shied T-2/HT-2 1-standard i Bio-Shield T-2/HT-2. Dodatkowo oferujemy test bpaskowy Symmetric T-2/HT-2 Green, który wykorzystuje przyjazny dla środowiska bufor do ekstrakcji próbki i może dostarczyć wyniki ilościowe w zaledwie 3 minuty.