Szukaj
Close this search box.

ELISA | SZYBKIE TESTY

BEZPIECZEŃSTWO MLEKA

& AUTENTYCZNOŚĆ

Wykrywanie aflatoksyny M1 i antybiotyków w mleku i produktach mlecznych jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i jakości. Jednocześnie należy monitorować sfałszowanie mleka, aby zapobiegać alergiom i w niektórych przypadkach stratom ekonomicznym.

Mykotoksyny to toksyczne substancje wytwarzane przez niektóre pleśnie, które mogą zanieczyszczać paszę dla zwierząt, w tym paszę dla zwierząt mlecznych. Aflotoksyna B1 to mykotoksyna często występująca w kukurydzy. Kiedy zwierzęta spożywają zanieczyszczoną kukurydzę, aflatoksyna B1 może być metabolizowana w ich wątrobie, wytwarzając metabolit o nazwie aflatoksyna M1, która następnie może być wydalana w mleku zwierzęcia.

Antybiotyki są powszechnie stosowane w przemyśle mleczarskim w celu leczenia lub zapobiegania infekcjom u zwierząt mlecznych. Jeśli antybiotyki występują w mleku na wyższym niż dozwolonym poziomie, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Nadużycia mleka odnoszą się do celowego lub nieumyślnego dodawania substancji lub zanieczyszczeń do mleka, które zmieniają jego skład lub jakość.

ProGnosis Biotech oferuje testy Bio-Shield ELISA oraz innowacyjne zestawy Symmetric and Rapid Technology do wykrywania aflatoksyny M1, antybiotyków oraz nadużyć w mleku i produktach mlecznych. Nasze zestawy są walidowane przez Lander Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO).

Poprzez ciągłe rozwijanie swojego portfolio testów dla przemysłu mleczarskiego, ProGnosis Biotech wykazuje zaangażowanie we wzorowość w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego.

SZYBKI TEST ________

SZYBKA KONTROLA ANTYBIOTYKÓW

Antybiotyki są powszechnie stosowane w celu zapobiegania chorobom na fermach mlecznych. β-laktamy i tetracykliny to najczęściej stosowane antybiotyki w hodowli bydła mlecznego.

W celu monitorowania pozostałości antybiotyków w mleku opracowano szereg metod analitycznych, w tym testy immunoenzymatyczne (ELISA) i testy paskowe (lateral flow).

W celu monitorowania obecności antybiotyków w mleku, firma ProGnosis Biotech opracowała zestaw testów immunochromatograficznych Symmetric B+T Series, który pomaga rolnikom, kierowcom ciężarówek i laboratoriom mleczarskim szybko sprawdzić, czy próbki spełniają wymagania dotyczące maksymalnych dopuszczalnych pozostałości (MRL) zgodnie z regionalnymi przepisami.

Test paskowy Symmetric B+T został zaprojektowany tak, aby jednocześnie wykrywać i ilościowo określać obecność lub brak β-laktamów i tetracyklin w mleku krowy, owcy i kozy w ciągu 5 minut.

Chloramfenikol to antybiotyk o szerokim spektrum działania, stosowany do leczenia ciężkich infekcji bakteryjnych u ludzi, ale nie jest zatwierdzony do stosowania u zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności. Obecność chloramfenikolu w mleku może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ może powodować aplastyczną anemię, stan potencjalnie śmiertelny.

Jako rozwiązanie, firma ProGnosis Biotech oferuje zestaw ELISA Bio-Shield Chloramphenicol, o wysokiej czułości i specyficzności, który może dokładnie ilościowo określić obecność chloramfenikolu w próbkach mleka w ciągu zaledwie 30 minut.

ELISA | SZYBKIE TESTY ________

AFLATOXIN M1

Aflatoksyny to toksyczne metabolity mające duże znaczenie dla przemysłu mleczarskiego, wytwarzane głównie przez Aspergillus flavus, A. parasiticus i A. nomius. Mogą wywoływać działanie immunosupresyjne, mutagenne, teratogenne i rakotwórcze.

Aflatoksyna M1 jest silnym kancerogenem toksycznym dla ludzi i zwierząt, szczególnie niebezpiecznym dla niemowląt i małych dzieci. W związku z tym ustalono w UE limit 0,05 µg/kg (50 ppt) oraz 0,025 µg/kg (25 ppt) dla żywności dla niemowląt.

Najczęstszymi metodami wykrywania aflatoksyny M1 są testy immunoenzymatyczne ELISA oraz testy paskowe (lateral flow).

Aby zaspokoić potrzeby wszystkich rynków przemysłu mleczarskiego, firma ProGnosis Biotech oferuje cztery różne rodzaje produktów ELISA do badania aflatoksyny M1: Bio-Shield Aflatoxin M1 Extra Sensitive (ES), Bio-Shield Aflatoxin M1 Fast, Bio-Shield Aflatoxin M1 Baby Food (BF) oraz Bio-Shield Aflatoxin M1 Ultra Fast Milk&Yogurt.

Opracowaliśmy również dwa rodzaje testów immunochromatograficznych: Symmetric M1, który może ilościowo wykrywać aflatoksynę M1 w ciągu zaledwie 10 minut i jest specjalnie zaprojektowany dla rynku UE związane z ograniczeniami i regulacjami dotyczącymi aflatoksyny M1. Natomiast nasz test paskowy Symmetric M1 1000 jest zalecany do stosowania w krajach, w których dozwolone limity aflatoksyny M1 wynoszą powyżej 0,05 µg/kg (50 ppt).

ELISA | SZYBKIE TESTY ________

ZAFAŁSZOWANIE MLEKA

Zafałszowanie mleka może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia konsumentów, a także powodować straty ekonomiczne dla producentów i przetwórców.

Mleko o wyższej cenie i ograniczonej dostępności sezonowej często jest fałszowane przez dodawanie tańszego mleka od innych zwierząt mlecznych czy preparatów mlekozastępczych. Zafałszowane mleko, używane bezpośrednio do spożycia przez ludzi lub w produkcji sera (takiego jak feta, która jest uznawana za Chronione Oznaczenie Pochodzenia, PDO), skutkuje produktem końcowym gorszym od tego, którego oczekuje konsument. Z powodu nieznanych mieszanek mleka, mogą wystąpić znaczące zmiany w cechach sensorycznych i jakości końcowej.

Dodatkowo, alergia na mleko krowie (CMA) jest jednym z najczęstszych alergii pokarmowych, podczas gdy mleko kozie jest również związane z rzadkim zaburzeniem alergicznym. W związku z tym etykiety żywności muszą wskazywać mleko krowie lub kozie jako składniki.

Obecność zafałszowania mleka można wykryć za pomocą żmudnych metod, takich jak chromatografia i elektroforeza, ale metody te wymagają wysoce zaawansowanego i drogiego sprzętu, dlatego mają ograniczoną wartość dla regularnego badania mleka.

ProGnosis Biotech oferuje dokładne i niezawodne metody rozwiązania problemów związanych z zafałszowaniem mleka. Nasze zestawy ELISA Bio-Shield Cow, Bio-Shield Cow Cheese, Bio-Shield Goat i Bio-Shield Goat Colostrum, a także testy paskowe: Rapid Cow i Rapid Goat, są łatwym rozwiązaniem dla gospodarstw mlecznych i przemysłu mleczarskiego w celu wykrywania fałszowania mleka.