HISTAMINA

BEZPIECZEŃSTWO RYB I OWOCÓW MORZA

Aminy biogenne (BAs), takie jak histamina, mogą występować w dietach bogatych w białko, które pochodzi głównie z owoców morza, świeżych i konserwowych ryb. Ludzie lub zwierzęta domowe mogą potencjalnie spożywać posiłek, w którym aminy biogenne występują na podwyższonych poziomach, co może powodować szereg problemów zdrowotnych. Nasza firma oferuje zarówno zestawy ELISA, jak i nowoczesne zestawy testów paskowych Symmetric, opracowane i wyprodukowane w Europie z najbardziej rygorystycznymi limitami określonymi i zatwierdzonymi przez Instytut Badawczy Landers dla Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności (ILVO) w Belgii. Nasz test paskowy Symmetric Histamine jest niezwykle dokładny, precyzyjny i stabilny, o doskonałej czułości i swoistości.

Shape header 2

ELISA | SZYBKIE TESTY ________

HISTAMINA

Aminy biogenne (BAs), takie jak histamina, mogą występować w różnorodnych dietach bogatych w białko, takich jak owoce morza, świeże i konserwowe ryby. Ludzie lub zwierzęta domowe mogą potencjalnie spożywać posiłek, w którym aminy biogenne występują na podwyższonych poziomach, co może powodować szereg problemów zdrowotnych. Nasza firma oferuje zarówno zestawy ELISA, jak i nowoczesne zestawy testów paskowych Symmetric, opracowane i wyprodukowane w Europie z najbardziej rygorystycznymi limitami określonymi i zatwierdzonymi przez Instytut Badawczy Landers dla Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności (ILVO) w Belgii. Nasz test paskowy Symmetric Histamine jest niezwykle dokładny, precyzyjny, niezawodny i stabilny, o doskonałej czułości i swoistości.