Szukaj
Close this search box.

antybiotyki | HISTAMINA

Owoce morza i inne

ProGnosis Biotech jest wiodącym innowatorem w dostarczaniu rozwiązań testowych dla sektorów owoców morza, mięsa i miodu. Specjalizujemy się w opracowywaniu i dystrybucji różnorodnej gamy produktów przeznaczonych do precyzyjnego wykrywania zanieczyszczeń, takich jak pozostałości histaminy i antybiotyków w artykułach spożywczych, w tym chloramfenikolu i tetracyklin.

Shape header 2

Histamina, związek występujący naturalnie, często występuje w niektórych rodzajach ryb i owoców morza. Aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość tych produktów, oferujemy testy ELISA i szybkie testy (LF), które umożliwiają szybką i dokładną analizę. Nasze zestawy do wykrywania histaminy zostały zatwierdzone przez ceniony ILVO – Instytut Rolnictwa, Rybołówstwa i Badań nad Żywnością.

Antybiotyki są stosowane w rolnictwie, rybołówstwie i pszczelarstwie jako metoda leczenia infekcji bakteryjnych i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób w zatłoczonych warunkach, co jest częstym zjawiskiem. Prognosis Biotech oferuje rozwiązania do wykrywania powszechnych antybiotyków, takich jak pozostałości chloramfenikolu i tetracykliny, za pomocą testów ELISA i szybkich testów (LF).

ELISA | SZYBKIE TESTY ________

ANTYBIOTYKI W ŻYWNOŚCI

Stosowanie antybiotyków jest powszechną praktyką w rolnictwie, akwakulturze i pszczelarstwie w celu leczenia chorób lub zapobiegania im oraz utrzymywania zwierząt w zdrowiu. Po leczeniu antybiotykami ich śladowe ilości pozostają biologicznie aktywne i niezmienione w tkankach zwierząt i ich produktach ubocznych.

Spożywanie żywności zawierającej pozostałości antybiotyków stwarza duże ryzyko, gdyż może powodować reakcje alergiczne, rakotwórczość, mutagenność, hepatotoksyczność oraz prowadzić do antybiotykooporności. Aby uniknąć tych i wielu innych negatywnych skutków, towary spożywcze powinny spełniać standardy określone przez każdy kraj w drodze testów. Do najpowszechniejszych i ściśle monitorowanych antybiotyków należą chloramfenikol i tetracykliny.

Chloramfenikol, antybiotyk o szerokim spektrum działania, szeroko stosowany w weterynarii, stwarza potencjalne ryzyko dla zdrowia konsumentów, jeśli występuje w produktach spożywczych, ponieważ jest uznanym czynnikiem rakotwórczym i może prowadzić do różnych zaburzeń, w tym depresji szpiku kostnego, anemii aplastycznej i innych schorzenia związane z krwią. W związku z tym jego użycie jest ściśle regulowane. ProGnosis Biotech zapewnia niezawodne rozwiązanie do wykrywania chloramfenikolu w mięsie, owocach morza, produktach mlecznych i miodzie za pomocą naszych testów ELISA.

Tetracykliny, grupa antybiotyków o szerokim spektrum działania, mogą przedostać się do miodu, jeśli pszczelarze użyją ich do leczenia chorób w rodzinach pszczół. Antybiotyki te mogą gromadzić się w ulach, a następnie migrować do miodu, prowadząc do potencjalnego skażenia produktu. Spożycie miodu zanieczyszczonego pozostałościami tetracyklin może stwarzać poważne ryzyko dla zdrowia, w tym działanie rakotwórcze. Aby rozwiązać ten problem, ProGnosis Biotech oferuje szybkie testy (LF) zaprojektowany specjalnie do wykrywania tetracyklin w miodzie.

Zasadniczo firma ProGnosis Biotech jest zaangażowana w zapewnianie bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych poprzez nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania.

ELISA | SZYBKIE TESTY ________

HISTAMINA

Histamina jest heterocykliczną aminą pierwszorzędową i jest ona produktem ubocznym dekarboksylacji aminokwasu L-histydyny przez enzym dekarboksylazę histydyny. Ten ostatni jest wytwarzany przez niektóre bakterie, które można znaleźć w owocach morza. Najczęstsze gatunki ryb, które mają tendencję do kumulacji histaminy, należą do rodziny ryb scombroidalnych (tuńczyk, mahi mahi, marlin, bluefish, sardynki, sardela, bonito, śledź i makrela). Po odłowieniu ryb wzrost bakterii powoduje zwiększenie ilości dekarboksylazy histydyny, co z kolei indukuje produkcję histaminy. Wysoki poziom histaminy może powodować u ludzi zatrucie scombroidem, na które składają się różne objawy, takie jak wysypka, nudności, wymioty, biegunka, niedociśnienie, kołatanie serca i osłabienie mięśni. Większość kontrolujących agencji rządowych na całym świecie posiada regulacje dotyczące dopuszczalnej ilości histaminy w rybach i produktach rybnych. Poziom histaminy w rybach dobrej jakości wynosi zwykle poniżej 10 ppm. Wartości histaminy między 50 a 200 ppm są dopuszczalne w zależności od gatunku ryby i kraju. Dokładne i szybkie oznaczanie obecności histaminy w produktach jest bardzo ważne.