Szukaj
Close this search box.

ELISA

PROGNOSIS BIOTECH

________

ProGnosis Biotech ELISA Technology

ELISA (immunoenzymatyczna metoda wiązania) to test płytkowy przeznaczony do wykrywania i ilościowego oznaczania substancji rozpuszczalnych, takich jak peptydy, białka, przeciwciała i hormony.

W ELISA antygen lub przeciwciało jest unieruchomione na powierzchni stałej (studzienki płytki), a następnie, w zależności od badanego analitu, jest łączone z przeciwciałem lub antygenem związanym z enzymem sygnalizującym.

Wykrycie jest dokonywane poprzez pomiar aktywności enzymu w wyniku inkubacji z substratem. W ProGnosis Biotech skupiamy się na tworzeniu wysoce specyficznej technologii ELISA, która zapewnia naszym klientom dokładne wyniki.

________

Dostarczamy kompletne, gotowe do użycia zestawy ELISA

W zależności od potrzeb badania, ProGnosis Biotech oferuje testy ELISA w różnych formatach: bezpośrednim, pośrednim lub tzw. kanapkowym (sandwich).

Kluczowym krokiem dla każdego testu ELISA jest detekcja specyficznego antygenu. Osiąga się to poprzez bezpośrednią adsorpcję na mikropłytce do testów lub pośrednią adsorpcję za pomocą przeciwciała chwytającego dodanego do płytki. Antygen jest następnie wykrywany bezpośrednio (oznakowane przeciwciało pierwotne) lub pośrednio (np. oznaczone przeciwciało wtórne). Jednym z najczęściej stosowanych testów ELISA jest format chwytania lub „sandwich”, który pośrednio unieruchamia i pośrednio wykrywa obecność docelowego antygenu.

W ProGnosis, dostarczamy naszym klientom kompletny, gotowy do użycia zestaw ELISA zgodnie z wymaganym formatem badania. Nasze zestawy ELISA składają się z powlekanych płytek z przeciwciałami, przeciwciałami detekcyjnymi, buforami, roztworami rozcieńczającymi, standardami i substratami. Dodatkowo, w zestawie dostarczane są pojemniki, umożliwiające pełne wykorzystanie 48 lub 96 studzienek, w zależności od liczby analizowanych próbek.